www.334599.com
当前位置:主页 > www.334599.com >
历史上曾有一人建议我们放弃汉语全民学习英语还好没采纳
发布日期:2019-08-07 13:59   来源:未知   阅读: 次 

 每个国家都有自己的母语,而我们中国的母语就是汉语。汉语有着十分悠久的历史,汉字文化博大精深。现在越来越多的外国人学习汉语,并直呼学习汉语实在太难。世界上使用最多的语言就是汉语,而使用最广泛的语言是英语。英语大家肯定都不陌生,我们从小就要学英语,在生活中也越来越常见。确实,在世界贸易越来越发达的今天,英语作为使用最广泛的语言,在我们生活中愈发的重要。历史上曾有一个人建议中国放弃汉语,全民学英文。他就是被誉为“新加坡国父”的李光耀。那么他何出此言呢?新加坡在李光耀为领导人时期,经济高速发展,被誉为“亚洲四小龙”之一。而李光耀认为新加坡之所以能高速发展的原因之一就是他推广的英文教育。新加坡是一个在夹缝中生存的200多万人口的小国,而对外贸易是新加坡发展的重要方式。在建国后,世界上许多发达国家都是西方国家,西方国家的母语大多都是英语。于是,新加坡为了更好的与世界发达国家接轨,就把官方语言定为英语,以便更好的与西方国家进行贸易。李光耀推广英语的方法之一就是把教育资源偏向英语。新加坡曾经有一个南洋大学,是一所海外华人大学,也是东南亚汉语的最高学府。而到了1980年,南洋大学被并入新加坡大学,而里面的汉语教育也自然消失。也就是说新加坡的华人想学汉语的话得到中国来学。要知道,新加坡是一个有着多种文化的移民国家,其中华人占了百分之七十以上。为什么李光耀不选择把汉语作为官方语言呢?有两个原因。而我们中国是一个有着悠久历史的国家,汉语是我们文化传承的钥匙,也是我们无价的宝藏。要我们放弃汉语,是不可能的。首先,他们天生有着东方面孔,尽管说英语,但也不可能认同自己是西方人。另外,以汉语为辅语的他们,慢慢地丢失了汉文明。以至于现在大多数的新加坡人都存在种族认同的问题。而种族认同对于一个国家来说是十分重要的,一个国家一定要有种族认同感,才能增强人们的凝聚力,走向复兴。汉语虽然现在不是世界上影响力最大的语言,但我相信,随着中华民族的复兴,汉语在世界上的影响力将会越来越大。

 \u6bcf\u4e2a\u56fd\u5bb6\u90fd\u6709\u81ea\u5df1\u7684\u6bcd\u8bed\uff0c\u800c\u6211\u4eec\u4e2d\u56fd\u7684\u6bcd\u8bed\u5c31\u662f\u6c49\u8bed\u3002\u6c49\u8bed\u6709\u7740\u5341\u5206\u60a0\u4e45\u7684\u5386\u53f2\uff0c\u6c49\u5b57\u6587\u5316\u535a\u5927\u7cbe\u6df1\u3002\u73b0\u5728\u8d8a\u6765\u8d8a\u591a\u7684\u5916\u56fd\u4eba\u5b66\u4e60\u6c49\u8bed\uff0c\u5e76\u76f4\u547c\u5b66\u4e60\u6c49\u8bed\u5b9e\u5728\u592a\u96be\u3002\u4e16\u754c\u4e0a\u4f7f\u7528\u6700\u591a\u7684\u8bed\u8a00\u5c31\u662f\u6c49\u8bed\uff0c\u800c\u4f7f\u7528\u6700\u5e7f\u6cdb\u7684\u8bed\u8a00\u662f\u82f1\u8bed\u3002

 \u82f1\u8bed\u5927\u5bb6\u80af\u5b9a\u90fd\u4e0d\u964c\u751f\uff0c\u6211\u4eec\u4ece\u5c0f\u5c31\u8981\u5b66\u82f1\u8bed\uff0c\u5728\u751f\u6d3b\u4e2d\u4e5f\u8d8a\u6765\u8d8a\u5e38\u89c1\u3002\u786e\u5b9e\uff0c\u5728\u4e16\u754c\u8d38\u6613\u8d8a\u6765\u8d8a\u53d1\u8fbe\u7684\u4eca\u5929\uff0c\u82f1\u8bed\u4f5c\u4e3a\u4f7f\u7528\u6700\u5e7f\u6cdb\u7684\u8bed\u8a00\uff0c\u5728\u6211\u4eec\u751f\u6d3b\u4e2d\u6108\u53d1\u7684\u91cd\u8981\u3002\u5386\u53f2\u4e0a\u66fe\u6709\u4e00\u4e2a\u4eba\u5efa\u8bae\u4e2d\u56fd\u653e\u5f03\u6c49\u8bed\uff0c\u5168\u6c11\u5b66\u82f1\u6587\u3002\u4ed6\u5c31\u662f\u88ab\u8a89\u4e3a\u201c\u65b0\u52a0\u5761\u56fd\u7236\u201d\u7684\u674e\u5149\u8000\u3002\u90a3\u4e48\u4ed6\u4f55\u51fa\u6b64\u8a00\u5462\uff1f\u65b0\u52a0\u5761\u5728\u674e\u5149\u8000\u4e3a\u9886\u5bfc\u4eba\u65f6\u671f\uff0c\u7ecf\u6d4e\u9ad8\u901f\u53d1\u5c55\uff0c\u88ab\u8a89\u4e3a\u201c\u4e9a\u6d32\u56db\u5c0f\u9f99\u201d\u4e4b\u4e00\u3002\u800c\u674e\u5149\u8000\u8ba4\u4e3a\u65b0\u52a0\u5761\u4e4b\u6240\u4ee5\u80fd\u9ad8\u901f\u53d1\u5c55\u7684\u539f\u56e0\u4e4b\u4e00\u5c31\u662f\u4ed6\u63a8\u5e7f\u7684\u82f1\u6587\u6559\u80b2\u3002

 \u65b0\u52a0\u5761\u662f\u4e00\u4e2a\u5728\u5939\u7f1d\u4e2d\u751f\u5b58\u7684200\u591a\u4e07\u4eba\u53e3\u7684\u5c0f\u56fd\uff0c\u800c\u5bf9\u5916\u8d38\u6613\u662f\u65b0\u52a0\u5761\u53d1\u5c55\u7684\u91cd\u8981\u65b9\u5f0f\u3002\u5728\u5efa\u56fd\u540e\uff0c\u4e16\u754c\u4e0a\u8bb8\u591a\u53d1\u8fbe\u56fd\u5bb6\u90fd\u662f\u897f\u65b9\u56fd\u5bb6\uff0c\u897f\u65b9\u56fd\u5bb6\u7684\u6bcd\u8bed\u5927\u591a\u90fd\u662f\u82f1\u8bed\u3002\u4e8e\u662f\uff0c\u65b0\u52a0\u5761\u4e3a\u4e86\u66f4\u597d\u7684\u4e0e\u4e16\u754c\u53d1\u8fbe\u56fd\u5bb6\u63a5\u8f68\uff0c\u5c31\u628a\u5b98\u65b9\u8bed\u8a00\u5b9a\u4e3a\u82f1\u8bed\uff0c\u4ee5\u4fbf\u66f4\u597d\u7684\u4e0e\u897f\u65b9\u56fd\u5bb6\u8fdb\u884c\u8d38\u6613\u3002\u674e\u5149\u8000\u63a8\u5e7f\u82f1\u8bed\u7684\u65b9\u6cd5\u4e4b\u4e00\u5c31\u662f\u628a\u6559\u80b2\u8d44\u6e90\u504f\u5411\u82f1\u8bed\u3002\u65b0\u52a0\u5761\u66fe\u7ecf\u6709\u4e00\u4e2a\u5357\u6d0b\u5927\u5b66\uff0c\u662f\u4e00\u6240\u6d77\u5916\u534e\u4eba\u5927\u5b66\uff0c\u4e5f\u662f\u4e1c\u5357\u4e9a\u6c49\u8bed\u7684\u6700\u9ad8\u5b66\u5e9c\u3002\u800c\u5230\u4e861980\u5e74\uff0c\u5357\u6d0b\u5927\u5b66\u88ab\u5e76\u5165\u65b0\u52a0\u5761\u5927\u5b66\uff0c\u800c\u91cc\u9762\u7684\u6c49\u8bed\u6559\u80b2\u4e5f\u81ea\u7136\u6d88\u5931\u3002\u4e5f\u5c31\u662f\u8bf4\u65b0\u52a0\u5761\u7684\u534e\u4eba\u60f3\u5b66\u6c49\u8bed\u7684\u8bdd\u5f97\u5230\u4e2d\u56fd\u6765\u5b66\u3002

 \u8981\u77e5\u9053\uff0c\u65b0\u52a0\u5761\u662f\u4e00\u4e2a\u6709\u7740\u591a\u79cd\u6587\u5316\u7684\u79fb\u6c11\u56fd\u5bb6\uff0c\u5176\u4e2d\u534e\u4eba\u5360\u4e86\u767e\u5206\u4e4b\u4e03\u5341\u4ee5\u4e0a\u3002\u4e3a\u4ec0\u4e48\u674e\u5149\u8000\u4e0d\u9009\u62e9\u628a\u6c49\u8bed\u4f5c\u4e3a\u5b98\u65b9\u8bed\u8a00\u5462\uff1f\u6709\u4e24\u4e2a\u539f\u56e0\u30021\uff0c\u6c49\u8bed\u592a\u96be\u5b66\uff0c\u5f88\u96be\u6210\u4e3a\u4e16\u754c\u6027\u8bed\u8a002\uff0c\u6c49\u8bed\u4e0d\u5229\u4e8e\u903b\u8f91\u601d\u7ef4\u56e0\u6b64\u674e\u5149\u8000\u66fe\u5efa\u8bae\u4e2d\u56fd\u653e\u5f03\u6c49\u8bed\uff0c\u5168\u6c11\u5b66\u4e60\u82f1\u8bed\uff0c\u628a\u82f1\u8bed\u4f5c\u4e3a\u7b2c\u4e00\u8bed\u8a00\u3002

 \u800c\u6211\u4eec\u4e2d\u56fd\u662f\u4e00\u4e2a\u6709\u7740\u60a0\u4e45\u5386\u53f2\u7684\u56fd\u5bb6\uff0c\u6c49\u8bed\u662f\u6211\u4eec\u6587\u5316\u4f20\u627f\u7684\u94a5\u5319\uff0c\u4e5f\u662f\u6211\u4eec\u65e0\u4ef7\u7684\u5b9d\u85cf\u3002\u8981\u6211\u4eec\u653e\u5f03\u6c49\u8bed\uff0c\u662f\u4e0d\u53ef\u80fd\u7684\u3002\u73b0\u5982\u4eca\uff0c\u628a\u82f1\u8bed\u4f5c\u4e3a\u7b2c\u4e00\u8bed\u8a00\u7684\u65b0\u52a0\u5761\u5df2\u7ecf\u5b58\u5728\u79cd\u65cf\u8ba4\u540c\u7684\u95ee\u9898\u3002\u9996\u5148\uff0c\u4ed6\u4eec\u5929\u751f\u6709\u7740\u4e1c\u65b9\u9762\u5b54\uff0c\u5c3d\u7ba1\u8bf4\u82f1\u8bed\uff0c\u4f46\u4e5f\u4e0d\u53ef\u80fd\u8ba4\u540c\u81ea\u5df1\u662f\u897f\u65b9\u4eba\u3002\u53e6\u5916\uff0c\u4ee5\u6c49\u8bed\u4e3a\u8f85\u8bed\u7684\u4ed6\u4eec\uff0c\u6162\u6162\u5730\u4e22\u5931\u4e86\u6c49\u6587\u660e\u3002\u4ee5\u81f3\u4e8e\u73b0\u5728\u5927\u591a\u6570\u7684\u65b0\u52a0\u5761\u4eba\u90fd\u5b58\u5728\u79cd\u65cf\u8ba4\u540c\u7684\u95ee\u9898\u3002

 \u800c\u79cd\u65cf\u8ba4\u540c\u5bf9\u4e8e\u4e00\u4e2a\u56fd\u5bb6\u6765\u8bf4\u662f\u5341\u5206\u91cd\u8981\u7684\uff0c\u4e00\u4e2a\u56fd\u5bb6\u4e00\u5b9a\u8981\u6709\u79cd\u65cf\u8ba4\u540c\u611f\uff0c\u624d\u80fd\u589e\u5f3a\u4eba\u4eec\u7684\u51dd\u805a\u529b\uff0c\u8d70\u5411\u590d\u5174\u3002\u6c49\u8bed\u867d\u7136\u73b0\u5728\u4e0d\u662f\u4e16\u754c\u4e0a\u5f71\u54cd\u529b\u6700\u5927\u7684\u8bed\u8a00\uff0c\u4f46\u6211\u76f8\u4fe1\uff0c\u968f\u7740\u4e2d\u534e\u6c11\u65cf\u7684\u590d\u5174\uff0c\u6c49\u8bed\u5728\u4e16\u754c\u4e0a\u7684\u5f71\u54cd\u529b\u5c06\u4f1a\u8d8a\u6765\u8d8a\u5927\u3002).attr(t).hide();return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>

 ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

 -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>

 -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

 0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

 0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length>

 0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length0){l=!0;break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e};var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1;for(boolean==typeof u&&(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={});a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i>

 0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i=0?c():n&&(l=setTimeout(c,-i)),a=u}},n.debounce=function(e,t,r){return n.throttle(e,t,r,!0)},n.bind=function(e,n){if(e.bind&&e.bind===Function.prototype.bind)return e.bind(n);if(!t.isFunction(e))throw new TypeError;var r=[].slice.call(arguments,2),i=function(){var t=[].slice.apply(arguments);if(this instanceof i){var s=function(){};s.prototype=e.prototype;var o=new s;s.prototype=null;var u=e.apply(o,r.concat(t));return Object(u)===u?u:o}return e.apply(n,r.concat(t))};return i},n.initInputId=function(e){t(e).find(.quc-input:not([id])).each(function(e,r){var i=t(r),s=i.parent();if(s=LABEL==s[0].tagName?s:s.siblings(label),s.length){var o=quc_+i.attr(name)+_+n.getGuid();i.attr(id,o),s.attr(for,o)}})},n.selectText=function(e,n,r){var i=t(e),s=i.val().length;for(n=parseInt(n)0,r=parseInt(r)s;n).attr(src,o).hide();t(n.body).append(u),window[s]=function(){clearTimeout(a),delete r.object;var e=u[0].contentWindow,n=e.document,s=r.store=n.createElement(input);setTimeout(function(){s.addBehavior(#default#userData),n.body.appendChild(s),s.load(r.storeName),t.each(i.data,function(e,t){s.setAttribute(e,t)}),s.save(r.storeName)},30)};var a=setTimeout(function(){u.remove()},2e4)})}},set:function(e,t){this.object?this.object.set(e,t):(this.store.load(this.storeName),this.store.setAttribute(e,t),this.store.save(this.storeName))},get:function(e,t){if(this.object)return this.object.get(e,t);this.store.load(this.storeName);var n=this.store.getAttribute(e);return null!==n?n:t},remove:function(e){this.object?this.object.remove(e):this.store.removeAttribute(e)}},a={init:function(){this.data=this.data{}},set:function(e,t){this.data[e]=t},get:function(e,t){var n=this.data[e];return void 0!==n?n:t},remove:function(e){delete this.data[e]}},f=navigator.userAgent.toLowerCase(),l=f.match(/msie ([\d.]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;e.utils.storage=function(e){var t;switch(e){default:caselocal:try{t=window.localStorage?r:h?u:a}catch(e){t=a}break;casesession:try{t=window.sessionStorage?i:a}catch(e){t=a}break;casecookie:t=o()?s:a;break;casepage:t=a}return t.init&&t.init(),t},h&&u.init()}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n=立即登录,r=e.ERROR={REALNAME_EMPTY:{errno:204,errmsg:请输入您的真实姓名},REALNAME_INVALID:{errno:227,errmsg:请确认您输入的真实姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY:{errno:1030,errmsg:请输入360帐号},ACCOUNT_INVALID:{errno:1035,errmsg:请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE:{errno:1037,errmsg:该帐号已经注册,+n},USERNAME_DUPLICATE:{errno:213,errmsg:用户名已经被使用,+n},USERNAME_EMPTY:{errno:215,errmsg:请输入用户名},USERNAME_INAPPROPRIATE:{errno:225,ermsg:用户名包含不适当内容},USERNAME_INVALID:{errno:199,errmsg:用户名应为2-14个字符,支持中英文、数字或_},USERNAME_NUMBER:{errno:200,errmsg:用户名不能全为数字},NICKNAME_EMPTY:{errno:205,errmsg:请输入昵称},NICKNAME_DUPLICATE:{errno:260,errmsg:昵称已经被使用},NICKNAME_INAPPROPRIATE:{errno:226,errmsg:昵称包含不适当内容},NICKNAME_NUMBER:{errno:262,errmsg:昵称不能全部是数字},NICKNAME_INVALID:{errno:15e3,errmsg:昵称应为2-14个字符,支持中英文、数字、_或.},EMAIL_EMPTY:{errno:203,errmsg:请输入邮箱},EMAIL_INVALID:{errno:1532,errmsg:邮箱格式有误},EMAIL_NOT_ACTIVATED:{errno:2e4},MOBILE_EMPTY:{errno:1107,errmsg:请输入手机号},MOBILE_INVALID:{errno:1100,errmsg:手机号格式有误},MOBILE_DUPLICATE:{errno:1106,errmsg:该手机号已经注。